Vítejte na našich stránkách

Těší nás, když naše životní filosofie může být inspirací pro ostatní, na jejich životní cestě, která může být radostná a harmonická.

Domníváte se, že rozvoje osobnosti je možné dosáhnout pouze bolestnými zkušenostmi? Máte rovnítko mezi růstem a utrpením? Ano? Ano, je to jedna z cest. Určitě ne jediná. Jsme přesvědčeni, že to jde i jinak.

Dostáváme se v životě do různých situací, ne vždy nám musejí být příjemné. Někdy nám život přinese zkušenosti, které nás dokáží pořádně překvapit i potrápit. Naše cesta není o utíkání před bolestí, o vyhýbání se nepříjemným zkušenostem, ale o přijetí a prožití života takového, jaký právě je. Takového, jaký jsme si vytvořili, ať už vědomě nebo nevědomě. Můžeme se rozhodnout a postupně se naučit kráčet svou životní cestou vědomě, vytvářet si vlastní realitu dle svých představ, tedy i radostně, se zcela jasným směřováním, a přece s lehkostí. Záleží na každém, pro jakou formu se rozhodne.

Někdo hledá pro svůj rozvoj učitele, jiný se inspiruje zkušenostmi druhých, někomu je blízké nalézat moudrost lidského bytí v přírodě a pohroužením do vlastního nitra. Jak to máte vy? Možná se vám to střídá, v různých životních etapách prolíná.

Je vhodné a správné očekávat naplnění svého štěstí od ostatních?

Každý jsme na světě sám za sebe, naše duše zde má svůj specifický úkol, který sem přišla realizovat prostřednictvím naší bytosti (tedy našeho těla a všeho dalšího, co ho přesahuje). Každá lidská bytost je jedinečná, vzájemně máme možnost se inspirovat, sdílet, obohacovat svými zkušenosti. Můžeme žít v přepychu, jezdit luxusním autem, ostatní nám mohou náš život závidět a přitom na nás mohou přicházet pocity nespokojenosti, strachy, úzkosti a můžeme být plní smutku. Životní radost, štěstí a hojnost totiž není jen o materiálních hodnotách, ale je to otázka vnitřního nastavení. Je to jako program, který si pro svoje další dny naladíte. Přeladit můžete kdykoli.

Naše bytost je mnohovrstevná, při vědomé snaze o svůj rozvoj bychom se měli věnovat nejen úrovni fyzické – tělu, ale i naší mysli a duši. Tedy zamyslet se nad tím, čím živíme tělo, svou mysl a duši.

Rádi jsme pro vás svými aktivitami inspirací pro radostný rozvoj:

  • přijďte si zacvičit – více CVIČENÍ
  • dopřejte si „zvukovo-vibrační lázeň“ při CELOSTNÍ MUZIKOTERAPII
  • ženy jsou srdečně zvány do bezpečí ženského kruhu
  • jen tak pro radost si můžete zahrát na HUDEBNÍ NÁSTROJE, které s láskou vyrábíme.