Muzikoterapie

Celostní muzikoterapie vede k celkovému uvolnění, harmonizaci a energizaci účastníků.

Při celostní muzikoterapii (CMT) dochází k propojování mozkových hemisfér, k příznivým změnám mozkových vln do hladin alfa i théta. Můžeme pociťovat velký příliv energie.

Celostní muzikoterapie má vliv na celkové uvolnění, odeznívání emočních, psychických a fyzických tenzí a spazmů, posilování imunity, relaxaci organismu, až k postupné transformaci a terapii celé lidské bytosti.

Muzikoterapie napomáhá zvládání emocí, odstraňování únavy a podráždění. Zklidňuje a usměrňuje chování. Působí celkově harmonizujícím způsobem.


S celostní muzikoterapií můžete

 • Příjemně relaxovat
 • Načerpat svěží energii
 • Posílit svůj imunitní systém
 • Zharmonizovat všechny složky své bytosti
 • Spojit se se svojí podstatou a posílit životní záměr své duše

Záleží jen na vás, co si dovolíte.

Při celostní muzikoterapii používáme kromě svého hlasu, hru na nástroje s přirozeným laděním, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů, např. ústní harfu, brumli, koncovku, salašnickou fujarku, rámový (šamanský) buben, djembe buben, tibetské mísy, gongy, didgeridoo a další. Tyto nástroje rezonují s energií Vesmíru, kteréhož jsme jako všechny bytosti součástí. Přímá hudba hraná a zpívaná v přirozeném ladění souzní s člověkem na všech úrovních, proto nás celostní muzikoterapie přivádí do vnitřní harmonie.

Přijďte to zažít, jste srdečně zváni

____________________________________________________________________________

Celostní muzikoterapie má ve svém filosofickém základu celostní přístup ke Světu, Vesmíru, člověku a terapii samotné. Celostní muzikoterapie působí primárně v oblasti smyslově fyzikální, hudebně terapeutické, a zároveň v oblasti duchovně-energetické, tedy nadsmyslové. Působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Zrovna tak jsou komplexní její účinky.

Pracujeme dle metody PaedDr. Lubomíra Holzera (CMLH), který tento muzikoterapeutický směr vyučuje na FF Univerzity Palackého v Olomouci.

Časté reflexe klientů jsou

 • rychlé zklidnění,
 • relaxace (od mělké až po hluboké meditativní stavy),
 • postupné odeznění emočních, psychických i tělesných bloků, tenzí a spazmů.

Měřitelnými efekty celostní muzikoterapie jsou

 • zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence
 • ustálení krevního tlaku
 • přechod elektrické aktivity mozku na EEG z hladiny beta (18 – 35 Hz) do relaxační hladiny alfa (8 – 14 Hz), u některých relaxujících i hlouběji do hladiny théta (3,5 – 7,5 Hz) mozkových elektrických vln.

Lékařské i muzikoterapeutické výzkumy prokazují při dlouhodobém působení celostní muzikoterapie

 • výrazné posílení imunity
 • zvýšení tvorby NK buněk (natural killer cell – „přirozený zabíječ“)
 • vyladění všech tělesných systémů a funkcí

Působení CMLH u klientů se zdravotním omezením

 • U klientů s poruchami chování , u agresivních klientů, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, vždy dochází ke zklidnění až pominutí agresivního chování a dalších projevů charakteristických pro jejich chování.
 • Celostní muzikoterapie (CMLH) pracuje široce s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami i s klienty s psychickým onemocněním.
 • Celostní muzikoterapii významně uplatňujeme jako specializovaný prostředek nonverbální terapeutické komunikace v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • CMLH úspěšně používáme v celé oblasti zdravotního postižení, u klientů s narušenou komunikační schopností nebo s absencí verbální komunikace, u poruch chování, soustředění, učení, rovněž pro autistické klienty a klienty s Aspergerovým syndromem, ADHD – LMD, klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a s kombinovanými vadami.
 • Muzikoterapii s úspěchem aplikujeme při práci s psychiatrickými, neurologickými a onkologickými klienty

Celostní muzikoterapie se pohybuje v oblasti přírodních akustických zákonů platících v pozemském prostředí. Jejich projevem je takzvané přirozené ladění. Při celostní muzikoterapii používáme ručně vyráběné hudební nástroje z přírodních materiálů.  Hudba hraná a zpívaná v přirozeném ladění souzní s člověkem na všech úrovních, proto nás celostní muzikoterapie přivádí do vnitřní harmonie.